Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till att stärka Sveriges förmåga till ökat skydd mot antagonistiska hot mot samhällskritiska digitala system och kommunikationer och därigenom ökad nationell konkurrenskraft. Projektet har som mål att utifrån beskrivningar och analyser av relevanta frågeställningar komma fram till väl underbyggda och förankrade slutsatser och rekommendationer i syfte att förbättra Sveriges förmåga inom cybersäkerhet. Målgruppen är i första hand beslutsfattare inom politik och näringsliv.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra till att tydliggöra vilka beslut som bör fattas inom privat och offentlig sektor för att stärka landets cybersäkerhet. Ett viktigt projektresultat är att aktörer och representanter från dessa olika sektorer och med olika kunskap och perspektiv samlas och tillsammans diskuterar och utbyter kunskap. På detta sätt är själva processen fram till olika former av rapportering en mycket viktig del för att förankra och sprida de analyser och förslag som tas fram.

Fakta om projektet

Koordinator: Ingenjörsvetenskapsakademien IVA
Stödnivåer: 42%
Projektets löptid: jul 2021 - jun 2023
Status: Avslutat