D-RODS

Syfte och mål

D-RODS ska titta närmare på digitaliseringsutmaningar relaterade till användningen av digitalt tvilling (DT). Det övergripande målet är att föreslå och validera ett digitalt tvillingramverk, baserat på pålitlig artificiell intelligens (AI), som stödjer mycket autonom test och drift av system, med optimalt resursutnyttjande (inkl. energiförbrukning) och ökad motståndskraft mot fel.

Genom att främja teori och praktik inom AI, verifiering och validering (V&V) och distribuerade system, ska D-RODS leverera:

  • Ett optimerat, anpassningsbart, energieffektivt, pålitligt och autonomt DT-ramverk, med en exakt förutsägelse av prestanda.
  • Nya AI- och V&V-procedurer för automatisering, omdistribution m.m.
  • Högtäckande DT-baserade testlösningar förväntas.
  • Integration av automationsdesign och drift.
  • Erbjud upp till 400 testdagar för externa kunder på Alstom Innovation Lab.
  • Stöd för att skapa en ”DT as a Service” testplattform D-RODS undersöker tekniker för AI, V&V och distribuerade system, och kombinerar dem för förverkligandet av det digitala tvillingramverket, validerat på 3 användningsfall.

Fakta om projektet

Koordinator: Mälardalens universitet, akademin för innovation design och teknik
Projektets löptid: maj 2023 - maj 2026
Status: Pågående