Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa ett koncept för en teknisk och kommersiell lösning för Den autonoma flygplatsen som nod för drönarleveranser

Marknadsbehovet för detta återfinns i näringslivet, i kommunal verksamhet samt i regionernas sjukhusverksamhet. Eftersom icke-statliga flygplatser är dominerande i antal, är det logiskt att utforma regionala logistiksystem med en nod i lokala flygplatser. De internationella regelverk som kan förutspås, kräver en huvudman för att flyga med drönare. Det är därför främst kommuner med flygplatser som är i fokus för projektet men även statliga. Internationell utveckling ger vid handen att drönarleveranser kommer att ske med automatisk lastning och lossning.

Förväntade effekter

Artificiell intelligens förväntas få få en given roll i fem områden: leveransprocessen, förbättrad hantering och lagerhållning, sakernas internet inom logistik, paketspårning, slutleverans och säkerhet samt förväntad leverans och prediktiv analys. Sammantaget kommer de system som skapas för drönarleveranser att få en komplexitet som kommer att kräva sakkunnighet i upphandling och drift.

Systemen kommer till stora delar vara en del av fastigheten, vilken vanligtvis är i kommunal ägo. En möjlig lösning är att skapa en gemensam tekniklösning även för ickestatliga flygplatser – med lösningar som kan hyras som funktioner och som kan upplåtas åt operatörer på samma sätt som görs idag. Projektet syftar till att ta fram ett koncept för detta.

Fakta om projektet

Koordinator: Techmarket Sweden AB
Deltagare: Swedavia AB, Independent Business Group Sweden AB, Skellefteå City Airport AB, Storumans kommunföretag AB, Mellingeholm Flygplats AB, Skövde Flygplats AB, Örebro Läns Flygplats AB, Västervik Framåt AB, Hemavan Tärnaby Airport AB, Norrköping Airport AB
Stödnivåer: 50%
Projektets löptid: nov 2021 - nov 2022
Status: Avslutat