EARLY BIRD

Syfte och mål

Projektets mål och främsta bidrag till nyskapande inom digitalisering är att möjliggöra för industrin att hantera ökad komplexitet och en stor designrymd redan vid konceptfasen. Det kommer att möjliggöra tidiga agila designval. Ett nödvändigt stöd för detta är en sammanhängande sömlös utvecklingsmetodik från tidig konceptfas till slutlig implementation. Väsentligt är att adressera parallell systemutveckling så att rätt beslut tas i alla designsteg och abstraktionsnivåer, samt att säkerställa tydlig koppling mellan nivåerna, och att undvika diskontinuiteter. Projektet förväntas generera ny kunskap inom modell- och simulerings-baserad systemkonstruktion, vilken kommer att möjliggöra ett ändrat fokus från sena låg-nivå simuleringar till tidig analys och verifiering redan vid konceptfasen. Detta ger värdefulla insikter om sömlös konstruktionsmetodik som innefattar alla steg från konceptfas till slutlig implementation och tillämpar designrymdsutforskning samt syntes för alla abstraktionsnivåer. Det inkluderar ny kunskap kring hantering av osäkerheter och avsaknad av detaljrikedom i tidig konceptfas. Projektet bygger på stabil formell grund, baserad på modellering och simulering. Projektet tillämpar designrymdsutforskning och syntes på alla abstraktionsnivåer, från tidiga konceptstudier till slutlig implementation. Vidare nyttjas resultat från Vinnova projekten CORRECT och TRANSFORM, samt ITEA3 projektet PANORAMA. Dessa resultat kompletteras för att hantera stor komplexitet vid konceptfas och fördelar med sömlös konstruktionsflöde med stöd för designrymdsutforskning och syntes vid alla designsteg. Öppen-källkod verktyget ForSyDe används och vidareutvecklas.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab
Projektets löptid: okt 2021 - sep 2024
Status: Pågående