iPROD – Integrerad Produktutveckling

Syfte och mål

En stor andel av svensk industri erbjuder Engineering-To-Order (ETO), skräddarsydda och individualiserade produkter. Anpassade produkter genomgår förändringar vid kundorder och en avsevärd ingenjörsaktivitet tilldelas varje kund. För att förbli konkurrenskraftig måste processen för anpassade produkter rationaliseras och automatiseras, i iPROD föreslår vi att öka automatiseringen och integrationen av ingenjörsaktiviteter från försäljning, genom produkt- och produktionsutveckling. Genom att minska kostnaderna för anpassade produkter ökar svenska företags konkurrenskraft. Kostnadsminskning uppnås genom att automatisera manuella processer och genom att minska antalet fel, men också genom att tillämpa smarta produktionsstrategier genom att optimera virtuella produkt- och produktionsdata. En effekt av dessa förslag är att svenska företag kan erbjuda mer kostnadseffektiva och kundspecifika lösningar med minskad ledtid. Tidskrävande, dyra och felbenägna processer för anpassade produkter kommer att automatiseras med digitaliseringstekniker som Design Automation (DA), Artificiell Intelligens (AI), Optimering och Machine Learning (ML). Denna teknik banar väg för integrerad produkt- och produktionsutveckling som kan förbättra konkurrenskraften genom att dra fördel av stora mängder insamlad data för att: Automatisk skräddarsydda konstruktioner samt tekniska ritningar Automatisk produktionsplanering Automatisk generering av tillverkningsdata, t.ex. kod för NC-maskiner.

Fakta om projektet

Koordinator: Linköpings universitet inst företagsekonomi och industruell utveckling
Projektets löptid: okt 2021 - okt 2024
Status: Pågående