230 miljoner till 62 projekt hos Avancerad Digitalisering

Innovationsmyndigheten Vinnova har beslutat om finansiering på 230 miljoner kronor till 62 projekt inom Avancerad Digitalisering. Lösningar inom cybersäkerhet, AI och jämställdhet finns bland de beviljade projekten.

Den globala konkurrensen om att utveckla avancerade digitala lösningar och attrahera spetskompetens inom forskning och innovation är intensiv. För att stärka Sveriges position i denna snabba utveckling har regeringen ökat budgeten för programmet Avancerad Digitalisering betydligt. De beviljade projekten syftar till att utveckla avancerade systemlösningar inom industrin, inklusive områden som cybersäkerhet, AI och främjande av cirkulära produktflöden.

Intresset för AI och cybersäkerhet ökar

Över 110 miljoner kronor finansierar projekt inom utlysningarna för Cybersäkerhet inom industrin och AI för avancerad digitalisering. Ett av Cybersäkerhetsprojekten, ACE Cybersafe, fokuserar på att öka säkerheten mot cyberattacker i uppkopplade fastigheter och testas på Arctic Center of Energy i Skellefteå.

AI-projekten, med betoning på bildanalys och språkmodeller inom hälsa/sjukvård, produktionsprocesser och transporter, samt Focus AI. Focus AI syftar till att skanna flygplatsernas uppställningsplatser utan att identifiera människor, vilket kan förbättra ankomstprocessen, minska utsläpp och lösa automatiseringsutmaningar relaterade till integritet och GDPR.

Inom utlysningen för Nya verktyg och metoder för jämställdhet i digital teknikutveckling finansieras ett projekt som hanterar riskerna med genusbias i AI-lösningar baserade på stereotyp data. Linköpings universitet leder en aktörsgrupp som utvecklar en lösning för att eliminera genusbias i syntetisk data, konstgjort genererade kopior av verklig data som inte går att koppla till individer.

Nyöppnad utlysning

Nyligen öppnade den tredje omgången i en återkommande utlysning som riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad digitalisering, drivna av industriella behov. Redan i december öppnar en utlysning inom cybersäkerhet.