Dubbelt så många projekt och 400 aktörer driver forskning och innovation

Hög utvecklingstakt inom programmet

2021 startade Avancerad Digitalisering som en långsiktig och kraftfull satsning i samverkan. Nu, november 2023, kan vi konstatera att programmet finansierar drygt 180 projekt med en totalbudget på 1,6 miljarder kronor. Det är över 400 unika aktörer som är engagerade i olika insatser och vi har genomfört 19 utlysningar. En glädjande utveckling som kommer fortsätta under 2024 då ännu fler insatser kommer genomföras.

Det är roligt att se att industrin matchar programmets uppväxling, och att en stor mängd nya aktörer engagerar sig. Vi har dubblat portföljen sedan regeringsbeslutet i mars och ser en motsvarande utvecklingstakt för 2024. Det är endast möjligt genom bred samverkan och att industrin har en hög mottagningsförmåga, säger Fredrik Gylesjö.

Fredrik Gylesjö, ansvarig forskning och innovation Avancerad Digitalisering
Pågående projekt
Beviljade projekt 206 st
Investerad summa 2894 mkr
Unika aktörer 447 st
Antalet utlysningar 33 st