Ny modell för integrerat lärande

Lärande är en nyckel till att vi kan utveckla ny teknik och dela kunskap till fler. Inom Avancerad Digitalisering har ett projekt lett fram till en modell med syftet att främja kunskapsdelning i avancerade projekt. Arbetet med modellen bygger på en vilja att bidra till att öka industrins möjligheter att utveckla och använda digital teknik.

Modellen är framtagen i samverkan mellan ABB, Ericsson och Saab. Bakgrunden är att många avancerade projekt inom programmet har behov av lärande, inom projektgruppen och från externa parter. Ju snabbare man kan dela ny kunskap i projektet desto snabbare kommer resultaten. Och när det finns färdiga resultat vill man att andra ska dra nytta av det, och då behöver de lära sig hur den nya tekniken ska användas och appliceras.  Modellen för integrerat lärande främjar kunskapsutveckling och konkurrenskraft genom att på ett systematiskt sätt:

  • Synlig- och tillgängliggöra kunskap både inom och utanför projektet.
  • Underlätta för medarbetare att lära av varandra.
Illustration över modellen för integrerat lärande.

Bild/illustration: Modellen för integrerat lärande synliggör hur man på ett strukturerat sätt kan dela kunskap inom avancerade projekt och till fler intressenter.

Läs mer om den nya modellen